15.03.2014 09:50

Kulturistický plán na úspech - ako pribrať svaly a nabrať silu

 

 

Kulturistický plán na úspech - ako pribrať svaly a nabrať silu

 

Vytvor si kulturistický plán na úspech. Väčšina kulturistov nemá žiaden taký plán a preto výraze obmedzuje rýchlosť svojho napredovania.

Úspech v kulturistike nie je nikdy nepredvídateľnou aktivitou. Je plánovaný. Ak si zostavíš inteligentný program,  prispôsobíš ho svojim individuálnym zotavovacím schopnostiam a možným fyzickým obmedzeniam, budeš sa ho držať usilovne a svedomite a to dostatočne dlho a  plne zabezpečíš potreby týkajúce sa odpočinku, spánku a výživy, potom získaš oveľa väčšie a silnejšie svaly. Rozumné tréningové programy fungujú. Lenže príliš málo  ľudí vie, čo sú to rozumné programy a príliš málo cvičencov je zameraných na konkrétne ciele v konkrétnom období.

Jednotlivé dni a tvoj dlhodobý kulturistický plán


Nežiť minulosťou ani budúcnosťou, ale upútať väčšinu svojej pozornosti na prítomnosť, je jediným spôsobom, ako sa uistiť, že máš väčšinu, ak nie všetky svoje „dnešky“ na správnom mieste. Ak nebudeš mať každý deň v tom najlepšom poriadku, nebudeš mať nádej na dlhodobý úspech.

Je tu silné spojenie medzi každým dňom a tvojimi dlhodobými cieľmi. A mať ich v tom najlepšom poriadku poskytuje celkovú stratégiu, do ktorej zapadá každý deň. Pravidelné pripomínanie si dlhodobého programovania ťa vedie k tomu, aby každý deň bol správny.

Súťažní atléti majú veľkú výhodu oproti tým nesúťažným. A to je ten efekt súťaženia spôsobujúci motiváciu, sústredenie, nátlak a vytváranie konkrétnych cieľov. Potreba byť najlepším v určitý deň a na určitom mieste, bude dramaticky koncentrovať tvoju pozornosť a nútiť ťa, aby si efektívnejšie hospodáril so svojím časom. Bez určenia kedy a kde byť v najlepšej forme spôsobuje, že z ľudskej prirodzenosti je väčšina ľudí ľahostajná k svojmu času. Môžeš stráviť roky, aby si sa dostal tam, kde by si sa mohol dostať už za 6 mesiacov, keby si sa donútil k prísnemu plánu skončiť veci načas.

Konečné ciele sú nevyhnutné k tomu, aby ľudia začali konať a to v každej oblasti života. Uváž, koľko vecí potrebuješ urobiť, ale už týždne ich odkladáš, pretože nemáš pevne stanovený konečný termín do kedy ich vykonať. Ale daj niečomu konečný termín a naliehavosť a zvyčajne to zrobíš.

Prinúť sa k dlhodobým konečným termínom. Spresni svoje ciele, napríklad napísaním čísel a konečných termínov. Potom, aby si sa držal plánu na dosiahnutie dlhodobých cieľov, priľni k tomuto dennému záväzku „musím to urobiť“.

Neexistuje nič iné, čo by dokázalo zamerať pozornosť, úsilie a predsavzatie, ako naliehavosť sústredenia sa na špecifické ciele v špecifickom termíne. Bez niečoho konkrétneho, na čo by sústredili pozornosť a prostriedky, majú ľudia sklon hnať sa bez cieľov a nikdy sa ani nepriblížiť k naplneniu svojho potenciálu. A ako mesiace plynú, nezaznamenávajú žiadne, alebo len malé zlepšenie. 

Urči si cieľ, urob si plány, sústreď svoje úsilie, zasväť sa tomu, a vtedy začneš dosahovať zlepšenie z mesiaca na mesiac. A potom, keď dosiahneš svoj stredne dlhodobý a dlhodobý cieľ, rob to celé znova, a potom znova a znova. Potom budeš pripravený na to, aby si toho dosiahol viac za nasledujúcich dvanásť mesiacov, než si možno dosiahol za predošlých niekoľko rokov. A čokoľvek sa naučíš z významu prinútenia sa dosahovať ciele a termíny v oblasti postavy a sily, aplikuj  to aj do iných oblastiach svojho života.

Sú situácie s určitými termínmi, ktoré dokážu upútať pozornosť takmer rovnako ako oficiálna kulturistická či silová súťaž. Niektoré z nich sa môžu zdať príliš jednoduché, či dokonca všedné, ale fungujú, ak to chceš.

Šesť taktík na dosiahnutie dlhodobého úspechu sú podrobne rozpísané v knihe ZA SVALMI A SILOU.

 

Všetko odhodlanie na svete stojí za nič, ak nevieš, ako efektívne trénovať. Ale mať výnimočnú úroveň odhodlania zrýchli proces učenia.

Považuj každý, sebou vynútený konečný termín za dôležitú súčasť svojho života. Ak sa staviaš k týmto termínom ľahostajne, takisto sa nemusíš trápiť počas úsilia byť najlepším v daný deň. To, čo  robíš musíš brať veľmi seriózne, tak ako všetko v tréningu. Ťažko priberajúci majú málo priestoru na chyby, zatiaľ čo ľahko priberajúci môžu robiť mnoho chýb a ešte stále priberať.

Vlož sa na 100% do dobrého celkového plánu rozdeleného do každodenných úloh a budeš ohromený, koľko toho môžeš dosiahnuť. Porovnaj druh  pozornosti, ktorý si venoval svojmu tréningu za posledný rok s druhom úsilia, ktoré tu navrhujem ja a pravdepodobne objavíš veľký rozdiel.

Ak chceš byť úspešný v napĺňaní svojho potenciálu, potrebuješ program, ktorý uspeje. Prestaň žiť na náhodu. Zabudni na ľahostajnosť a neporiadok u druhých a nedovoľ, aby sa akákoľvek negatívnosť preniesla na teba.

Ani trochu nezáleží na tom, čo druhí ľudia robia so svojím tréningom. Tvoj vlastný život je to, na čom ti záleží najviac. Staraj sa oň a preži ho čo najlepšie.

 

Úryvok z knihy Za Svalmi a Silou

Autor: SVALY A SILA

—————

Späť